• Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark
  • Ryggstraen Boligpark

Ryggstraen Boligpark

Husgalleriet har over lengre tid jobbe som arkitektonisk rådgiver for utbygger Ryggstraen AS i detaljprosjekteringen av Ryggstraen Boligpark på Grødem.

Ryggstraen Boligpark består av 38 leiligheter med varierende størrelser fra 51 - 147 kvm. Felles for dem alle er at de er funksjonelle og har smarte rominndelinger hvor ingen kvadratmeter går til spille.

Vi har rådgitt utbygger i forhold til valg av materialer og løsninger innvendig og utvendig.

Les mer om Ryggstraen