• Nytt prosjekt
  • Nytt prosjekt

Nytt prosjekt

Vi har fått i oppdrag å dele av en eiendom og tegne enebolig på den ene av tomtene. Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser og grenser inn til friområde på tomtens vestside.