• Nytt prosjekt

Nytt prosjekt

Vi har fått i oppdrag å tegne et forslag på modernisering og ombygging av enebolig fra 1965.