• Ferdigattest
  • Ferdigattest

Ferdigattest

Generasjonsboligen VS22 har fått ferdigattest og eierne er i ferd med å flytte inn.

Boligen er oppført med høy presisjon av Byggmester Tor Klungland og hans team av underentreprenører.